Cám ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Trang web này thuộc sở hữu của ae888.

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sẽ tuân theo các điều khoản sau đây , bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý của các điều khoản này. Điều này được áp dụng cho dù bạn có đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi hay không. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trước khi sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng dừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản theo thời gian. Vì bạn vẫn bị ràng buộc về mặt pháp lý, xin vui lòng xem xét các thông báo về thay đổi pháp luật. Một số chuyên mục của trang web của chúng tôi có thể phải áp dụng điều khoản bổ sung, hoặc các điều khoản thay thế. Bạn sẽ nhận được thông báo trên các trang này.

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số chuyên mục của trang web chỉ có thể truy cập khi bạn đăng ký.

Cam kết bảo mật

Chúng tôi xem sự riêng tư của bạn là điều quan trọng và các thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập khi bạn cung cấp, có thể được dùng để chúng tôi gửi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn đăng ký quan tâm. Xin vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng chúng cho mục đích được nêu trong chính sách bảo mật.

Đây là yêu cầu cho mỗi lần truy cập trang web, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân đúng và chính xác trong biểu mẫu đăng ký và những thông tin bắt buộc khác trên trang web của chúng tôi, đồng thời bạn không chia sẻ bất kỳ bản thông tin chi tiết với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ mật khẩu của bạn đang được sử dụng bởi một bên thứ ba.

Nếu bạn cung cấp hoặc ae888 có căn cứ hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, ae888 có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng trang web của chúng tôi và từ chối bất kỳ việc sử dụng trang web hiện tại hay sau này của bạn (hoặc một phần của trang web.)

Giấy phép

Bạn được phép in và tải những thông tin từ trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân (và không được sử dụng cho mục đích thương mại) với điều kiện:

 • Bạn không được sửa chưa bất kỳ văn bản hay hình ảnh liên quan trong bất cứ trường hợp nào;
 • Bạn không được sử dụng hình ảnh đồ họa riêng mà không kèm văn bản liên quan
 • Thông báo sở hữu trí tuệ và thông báo bản quyền này sẽ xuất hiện trong tất cả các bản sao để in và tải về.

Giấy phép này không bao gồm việc sử dụng với mục đích thương mại trên trang web của chúng tôi, bất kỳ việc thu thập hay sử dụng danh sách sản phẩm, những mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giá cả hoặc bất kỳ việc truy cập vào để tải về các chi tiết của bên thứ ba có thể được xác định từ nội dung của trang web của chúng tôi.

Bạn được cấp phép không độc quyền và có thể hủy bỏ để tạo liên kết ẩn đến trang chủ của mình. Liên kết ẩn của bạn không được bắt chước ae888, những sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, đại lý hay những bên liên quan dưới bất kỳ hình thức gây hiểu nhầm hay sai trái nào. Bạn không được sử dụng thương hiệu của chúng tôi như một phần liên kết của bạn nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi cho phép.

Bạn biết rằng ae888 có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng website của bạn nếu bạn vi phạm hoặc ae888 có căn cứ hợp lý nghi ngờ bạn đã vi phạm các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng

 Việc sử dụng trang Web ae888 của bạn

Ngoài thông tin cá nhân đã được đề cập trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bất cứ tài liệu nào khác mà bạn đăng tải lên trang web của chúng tôi sẽ được xem là không bảo mật và không phải là sở hữu riêng. ae888 sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tài liệu này. ae888 có quyền được sao chép, công bố, phân phát, và sử dụng tài liệu này cũng như những thông tin đính kèm cho mục đích thương mại và phi thương mại của nó.

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn không nên sử dụng theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại về mặt kĩ thuật (ví dụ như nhiễm virus, bom logic, trojan, sâu máy tính hay những thành phần có hại khác, hư hỏng dữ liệu, phần mềm gây hại).

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích gian lận hay bất hợp pháp hay có liên quan đến hành vi hình sự.

Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để gửi hoặc chuyển tài liệu nhằm đe dọa, nói xấu, chửi tục, khiếm nhã, gây hấn, khiêu dâm, lạm dụng, kích động phân biệt chủng tộc hay thù hận tôn giáo, phân biệt đối xử, gây tai tiếng, báng bổ hay có thể vi phạm các quyền của bên thứ ba bất kỳ.

Bạn không được gây phiền nhiễu hoặc bất tiện cho bất kỳ người nào bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi. ae888 sẽ hợp tác với cơ quan pháp luật hoặc lệnh của tòa án nếu có yêu cầu hoặc hướng dẫn ae888 tiết lộ danh tính hay xác định vị trí của người đăng bất kỳ tài liệu nào vi phạm những quy định này.

Đường dẫn đến những trang web khác

Những đường dẫn liên kết đến trang web khác trên web của chúng tôi được cung cấp nhằm tạo sự thuận lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi. ae888 không xem xét tất cả những trang web của bên thứ ba, không kiểm soát cũng như chịu trách nhiệm cho các trang web này và nội dung của chúng. ae888  không xác nhận hoặc đại diện cho các trang web, bất kỳ tài liệu nào, hoặc bất kỳ kết quả có thể có được khi sử dụng các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của bên thứ ba được dẫn từ trang web của chúng tôi là mối nguy cơ cho bạn.

Hoàn tất các Biểu mẫu trê trang Web của ae888 

Nếu bạn lựa chọn hình thức cung cấp thông tin thông qua các biểu mẫu trên trang web của ae888 , chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin được yêu cầu cung cấp trong biểu mẫu đó, hay cập nhật cho bạn dựa trên những sản phẩm hay dịch vụ tương tự đã được giao dịch.

 • Nếu bạn hoàn tất thông tin theo biểu mẫu của ae888, thông tin của bạn sẽ được thu thập theo quá trình tự động.
 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba, trừ những trường hợp đã đề cập ở trên trong Sử Dụng trang web ae888 và Chính sách bảo mật của chúng tôi
 • Chúng tôi không tạo ra hồ sơ cá nhân nào dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp.
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin do bạn cung cấp miễn là tuân thủ theo Luật Bảo vệ dữ liệu năm 1998.

Bản Quyền

Tất cả các nội dung trong trang web, phần mềm, mật khẩu và mã lệnh được sử dụng hoặc cung cấp có liên quan đến hoạt động của trang web là tài sản của ae888 hoặc người được cấp phép trừ khi có quy định khác. Để biết thêm chi tiết về chính sách đối với tất cả các tài sản trí tuệ, xin vui lòng xem Tuyên bố sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Bạn hoàn toàn đồng ý không tái bản, sao chép, bán, bán lại hoặc lợi dụng cho mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của trang web này hoặc các trang web có liên kết với ae888, hoặc nội dung, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp thông qua các trang web đó.

Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo những thông tin trên trang web của chúng tôi là đúng, nhưng ae888 không cam kết hoặc tuyên bố nào về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu trên trang web. ae888 có thể thay đổi các tài liệu, hoặc thông tin về sản phẩm và giá cả được mô tả trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể không còn hiệu lực, và ae888không cam kết cập nhật các tài liệu này. ae888 từ bỏ trách nhiệm đối với lỗi và thiếu sót trong nội dung của trang web. Người dùng nên tham khảo lời khuyên thích hợp trước khi thực hiện trên cơ sở của bất kỳ thông tin nào.

Các tài liệu trên trang web của chúng tôi được cung cấp “như là”, mà không có bất kỳ điều kiện, cam kết hay điều khoản nào đi kèm. Theo đó, theo mức tối đa mà luật pháp cho phép, trang web chúng tôi cung cấp cho bạn trên cơ sở ae888 loại trừ tất cả các hình thức đại diện, cam kết, điều kiện và điều khoản khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện được pháp luật đề cập về yêu cầu chất lượng, phù hợp mục đích và việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc hợp lý) và đối với thông báo pháp luật này, kỹ năng có ảnh hưởng liên quan đến trang web.

ae888 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại có thể phát sinh từ việc phụ thuộc vào thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết từ trang web này. Bạn đồng ý rằng ae888 được miễn trừ tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung của bên thứ ba hay các thông tin trên hoặc được liên kết từ trang web này.

Bạn biết rằng việc sử dụng Internet không đảm bảo được tính liên tục hoặc không phát sinh lỗi. ae888 sẽ không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại, chi phí hoặc mất mát phát sinh ngoài tầm kiểm soát bao gồm lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cắp, mất điện, khủng bố, mất mát hay gián đoạn của dịch vụ thông tin liên lạc, hay đình công.

Trách nhiệm

Trách nhiệm của ae888 đối với tất cả tổn thất phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng hay không thể sử dụng trang web giới hạn ở mức 500 bảng Anh. Theo mức giới hạn này, ae888 và bất kỳ đơn vị nào của ae888, cấp điều hành, giám đốc, nhân viên, cổ đông, nhà thầu hoặc các đại lý của bất kỳ liên quan, loại trừ tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bất kỳ khoản tổn thất hay thiệt hại có thể phát sinh đối với bạn hay bên thứ ba thông qua việc sử dụng hay không thể sử dụng nội dung trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm (danh sách này chưa đầy đủ) bất kỳ tổn thất gián tiếp, khoản phạt, tổn thất hoặc thiệt hại đi kèm, hay bất kỳ thất thoát về thu nhập, lợi nhuận, giá trị vô hình, dữ liệu, hợp đồng, hoặc việc sử dụng tiền. Giới hạn này áp dụng cho dù thiệt hại hoặc tổn thất của bạn phát sinh do sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn) hay do hợp đồng.

Không có điều gì trong thông báo pháp luật này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của ae888 cho :

 • Tử vong hay thương tích cá nhân do sơ suất (như những điều khoản được xác định trong Điều Luật Các điều khoản Hợp Đồng thiếu công bằng năm 1977)
 • Gian lận; hoặc
 • trình bày lệch lạc một vấn đề cơ bản; hoặc
 • bất kỳ trách nhiệm không thể được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành. Nếu bạn sử dụng tài liệu trên trang web của chúng tôi, bạn chịu mọi chi phí phát sinh về các yêu cầu dịch vụ, sửa chữa hoặc chỉnh sửa thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu. Không có gì trong Điều khoản Sử dụng này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn theo luật định.

Tổng quan

Những thông báo liên quan đến Điều khoản sử dụng phải bằng văn bản và có thể được cung cấp bằng đường bưu điện hoặc e-mail.

Luật điều chỉnh và Thẩm quyền xét xử

Những thông báo pháp luật này sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp Anh Quốc. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến thông báo pháp luật này sẽ tuân theo thẩm quyền xét xử của Tòa Án Việt Nam